Przysucha - informacje


11.695
mieszkańców Przysuchy
5.693
mężczyzn
6.002
kobiet

1.529
w wieku przedprodukcyjnym

7.261
w wieku produkcyjnym

2.905
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

39
zawarto małżeństw

81
urodzeń

141
zgonów

-60
przyrost naturalny
miasto Przysucha
dochody

52.339.364
wydatki

51.668.588
struktura wydatków Przysuchy

839.776
1,625%
Rolnictwo i łowiectwo

144.464
0,280%
Handel

5.344.659
10,344%
Transport i łączność

4.208.830
8,146%
Administracja publiczna

286.445
0,554%
Gospodarka mieszkaniowa

43.914
0,085%
Działalność usługowa

85.026
0,165%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

402.708
0,779%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

62.942
0,122%
Obsługa długu publicznego

14.978.178
28,989%
Oświata i wychowanie

130.014
0,252%
Ochrona zdrowia

2.258.394
4,371%
Pomoc społeczna

243.110
0,471%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.839.723
9,367%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.576.536
3,051%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.582.689
3,063%
Kultura fizyczna i sport

14.641.179
28,337%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-22 01:54
REKLAMA
pogoda Przysucha
17.5°C
wschód słońca: 04:35
zachód słońca: 20:32
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Przysusze